Ego trippen

Binnen spiritualiteit wordt er vaak over het ego gesproken. Mensen hebben het over het ego en hoe dit negatief het leven beïnvloed. Het ego heeft in veel stromingen een negatief beeld gekregen, vervolgens worden positieve aspecten van de persoon toegewezen aan iets anders dan het ego. Waarom is dit? En wie doet dit?

Persoon of Persoonlijkheid in plaats van ego

Persoonlijkheid of de persoon is een bredere term waarin ook alle positieve aspecten van de persoon bestaan. Als we het dan hebben over het ‘ego’ dat niet bestaat, en je zegt dan in plaats daarvan de persoon bestaat niet. Dan kan er minder snel een dualiteit ontstaan, waarin je een ego hebt en dat deel wat het ego beoordeelt. De persoonlijkheid is een dualiteit van zichzelf en zal daarom altijd een ego hebben en een ‘niet’ ego. Een lieverd en een eikel.

Werken aan mijn Ego

De persoon bestaat in de Absolute realiteit niet en is een droom. Wanneer er gewerkt wordt aan het ego of tegen het ego dan erken je dat iets werkelijk is wat er nooit is geweest. En de vraag is dan wie werkt waar aan?

Er ontstaat per definitie een afgescheidenheid wanneer je het hebt over het ego. De realisatie dat het ego niet bestaat geldt voor de gehele persoonlijkheid al jouw slechte en goede kanten, alle lelijke en mooie herinnering etc. Is deze realisatie er niet dan blijft je in een dualiteit zitten waarin er een persoon is die goed of slecht kan doen. Gedachten die fijn zijn en gedachten die niet fijn zijn. Ervaringen die gewild zijn en ervaringen die vermeden moeten worden.

Fatalistisch, waar is mijn vrije wil?

Als de conclusie is dat er geen persoon is heb ik dan vrije-wil of is het allemaal zinloos? Binnen non-dualiteit is dit vaak een thema omdat non-dualiteit aangeeft dat jij niet bestaat en jij dus nooit iets hebt gedaan of een keuze hebt gemaakt. Deze vraag bestaat niet voor het onpersoonlijke of het Absolute. Je zou kunnen zeggen het leven is vrije wil. Hoe zou het eruit zien als oneindigheid zijn vrije wil zou uiten? Precies zoals het nu is. Zonder persoonlijkheid is alles exact zoals het moet zijn altijd op ieder moment. De persoon is afgescheiden van oneindigheid en zal nooit ervaren wat het zoekt en dat is precies het punt.

Met dank aan Anātman